Mācību kursi QUANTRUM

Licencēts izglītības centrs «KaSKaD» veic apmācību sekojošās programmās:

Personu un īpašuma aizsardzība:

IP-kods – 20P 861 00

Privātpersonām

stundas | 160 st.

Speciālie priekšmeti::

Izglītības programmā ietverto mācību priekšmetu apgūšanu nodrošina kvalificēti pasniedzēji, kuriem ir teicamas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrētajos pasniedzamajos mācību priekšmetos. Pēc nepieciešamības tiek plānota pedagogu profesionālā pilnveide. Pedagogi ir motivēti pašizglītībai un tālākizglītībai, tie seko līdzi jaunākajai metodikai, mācību literatūrai un pielieto to ikdienas praksē.

160

Stundu skaits

stat_icon

Papildus informācija

  • Sagatavošanas kurss kvalifikācijas eksāmenam ieroču un munīciju apritē. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegta apliecība par kursa noklausīšanos.
  • Pirmās palīdzības kurss. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegta apliecība par kursa noklausīšanos.

Mācību centrs :
Tallinas iela 95, 206. kab.
Tālr.: +371 26344737
e-pasts  kaskad-4@inbox.lv

logo

Mūsu mājas lapa: www.kaskad.lv Valsts policijas Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumiem