SIA „QUANTRUM” apņemas nodrošināt augstu kvalitātes līmeni mūsu sniegtajos apsardzes pakalpojumos, veicot nepārtrauktu klientu apmierinātību, attīstot un ieviešot inovatīvus risinājumus, uzlabojot uzņēmuma procesus,  lai garantētu klientu drošību un uzticību. Mēs stingri ievērojam mūsu darbība noteicošos normatīvos aktus, direktīvas un standartus, lai nodrošinātu efektīvu un profesionālu apsardzi.

SIA „QUANTRUM” apņemamas pildīt šos principus un pastāvīgi uzlabot mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu augstu  drošības līmeni un klientu apmierinātību.