Izveidots elektroniskais tests apsardzes kvalifikācijas pārbaudījuma apmācībai.

Turpmāk, gatavojoties apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumam, interesenti papildus varēs trenēties, izmantojot elektronisko testa versiju, kura nu pieejama ikvienam Valsts policijas mājas lapā, sadaļā “Informācija apsardzes darbiniekiem” vai sekojot saitei: https://public.ic.iem.gov.lv/eksamenspublic/.

Elektroniskajā testa versijā, līdzīgi kā eksāmena laikā, jāatbild uz 20 nejauši izvēlētiem jautājumiem, ko pēcāk apstrādā datorprogramma, uzreiz uzrādot pareizi sniegto atbilžu skaitu, kā arī izceļot nepareizi atbildētos jautājumus.

Tāpat Valsts policijas mājas lapā iepriekš minētajā sadaļā – http://www.vp.gov.lv/?id=357&said=357,- atrodami vairāk nekā 300 apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi, kurus jebkurš interesents var izmantot mācību nolūkā, lai labāk sagatavotos teorētiskajam pārbaudījumam klātienē.

Atgādinām, ka apsardzes darbinieku kvalifikācijas pārbaudījumu var kārtot divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no pulksten 10:00 līdz 12:00, iepriekš piesakoties, zvanot pa tālruņa numuru 67208226, sūtot e-pastu as@vp.gov.lv vai piesakoties klātienē pirmdienās, trešdienās, piektdienās no pulksten 8:00 – 12:00 un no pulksten 12:30 – 16:30.

.