Apsardzes pakalpojumi un veidi

Apsardzes pakalpojumi un veidi

Mēs nodrošinām visu veidu un nozīmes objektu apsardzi, sākot ar (būvlaukumu), ēkām celtniecības sākuma stadijā līdz pat biznesa ēku (centru) apsardzei un fizisko personu privātai apsardzībai.

Objektu apsardze ir sarežģīts un atbildīgs uzdevums, kas sevī ietver iepriekš noteiktu dažādu apsardzes pasākumu kompleksu. Par efektīvu var uzskatīt tādu apsardzes organizāciju, kad netiek pieļauta, vai arī, operatīvi novērsta ikviena likumpārkāpēja noziedzīgais nodarījums, vai nolūks. Mūsu apsardzes uzņēmums izstrādā un praksē realizē nepārtrauktu apsardzes darbinieku kontroli apsargājamajos objektos. Tas ļauj garantēt sniegto apsardzes pakalpojumu augstu kvalitāti.

  • Izstrādāt apsardzes variantus, ņemot vērā objekta specifiku un pasūtītāja prasības, piemēram, stacionārie posteņi, bruņotā apsardze, videonovērošanas tehnikas un piekļuves kontrole.
  • Katram apsargājamajam objektam izstrādāt un saskaņot ar objekta administrāciju pasākumu plānu ārkārtas gadījumu novēršanai.
  • Apsardzes taktisko darbību – pasākumu izstrādāšana un piemērošana konkrētajam objektam.
  • Objektu apsardzi un drošību nodrošinām, ņemot vērā katra klienta – pasūtītāja individuālās prasības (24 stundas diennaktī, nepilnu darba laiku, u.t.t.).
  • Nekustamā īpašuma, kravas vai citas kustamās mantas vai vērtību apsardzi.
  • Fizisko personu apsardzi (miesassardzi).
  • Kvalificētas konsultācijas apsardzes jautājumos.
  • Nodrošināt iekšējo drošību apsargājamos objektos.
  • Apsardzes tehniskās sistēmas projektēšanu, uzstādīšanu un apkalpošanu.
Mēs apzināmies, ka darbinieku – apsargu ārējais izskats un uzvedība nosaka uzņēmuma imidžu, līdz arto, apsardzes darbiniekiem, saskaņojot ar pasūtītāju, tiek piedāvāti formas tērpu varianti, kas atbildīs konkrētā objekta stilam un apsardzes uzdevuma specifikai.
LR Iekšlietu ministrija mums ir izsniegusi otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai Nr.1466.