Par detektīvu pakalpojumiem

Detektīvdarbība –  pakalpojumi, kuri, pamatojoties uz līgumu, fiziskajai vai juridiskajai personai tiek sniegti, lai aizsargātu tās tiesības un likumīgās intereses.

Uzņēmums „Quantrum” sniedz licencētu, profesionālu detektīvu pakalpojumus detektīvdarbības jomā. Mūsu klientiem tiek piedāvāti šādi pakalpojumi:

  • vākt ziņas civillietās un krimināllietās;
  • noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;
  • vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas un ziņas par personas maksātspēju;
  • meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu;
  • noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;
  • meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;
  • sniegt konsultācijas drošības jautājumos;
  • citus pakalpojumus

Jūsu problēmu risinājumu rašanai piedāvājam pieredzējušu juristu un sertificētu detektīvu konsultācijas

Jūsu drošība mums ir svarīga.