Par fizisko apsardzi

Mūsdienās fiziskā apsardzība vairs netiek uzskatīta par ekskluzīvu pakalpojumu,
jo ir kļuvusi par dzīves nepieciešamību un neatņemamu  tās sastāvdaļu. ^

 • ražošanas telpas, uzņēmumi
 • tirdzniecības telpas, veikali
 • būvlaukumi
 • noliktavas
 • biroji
 • viesnīcas
 • dzīvojamās mājas
 • bankas
 • nakts klubi
 • spēļu zāles
 • publisko pasākumu apsardze

Visu minēto objektu apsardze tiek organizēta, iesaistot apmācītus un profesionāli sagatavotus apsardzes darbiniekus, kuri ir atbilstoši nodrošināti ar mūsu uzņēmuma formas tērpiem, sakaru un speciālajiem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā ar šaujamieročiem. Objekta apsardzei ir iespēja operatīvi piesaistīt papildus spēkus un līdzekļus.

Pirms objektu apsardzes uzsākšanas tiek veikta objekta apsekošana un izstrādāta aizsardzības koncepcija, izstrādāta dienesta instrukcija, kas reglamentē apsardzes darbinieku rīcību, kura tiek saskaņota ar pasūtītāju un ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Objekta apsardzes laikā  mūsu uzņēmums regulāri veic apsardzes darbinieku kontroles pasākumus, kas ļauj garantēt sniegto pakalpojumu augstu kvalitāti.

>Jūsu drošība mums ir svarīga.