Par masu pasākumu apsardzi

Šodien, mūsdienu izklaides industrijas pārstāvji nevar iedomāties savu biznesu bez apsardzes firmu pakalpojumiem, tādēļ, apsardzes firma „Quantrum” piedāvā, visu veidu masu pasākumu, tajā skaitā, dažāda mēroga svētku, koncertu un privāto pasākumu apsardzi. Lai nodrošinātu pasākumu veiksmīgu norisi, to apsardzē tiek iesaistīts kvalificēts apsardzes personāls ar pieredzi noteiktu uzdevumu veikšanā.

Pasākumu organizatori, izvēloties apsardzes firmas „Quantrum” pakalpojumus iegūst abpusēji saskaņotu un apsardze firmas „Quantrum”  izstrādātu rīcības plānu konkrētajā pasākumā, kas sevī iekļauj:

 • plānotā pasākuma teritorijas (vietas, telpas) plāna apskate dabā;
 • nepieciešamā apsardzes personāla skaita plānošana, kas tiks veidota izvērtējot plānotā pasākuma dalībnieku skaitu;
 • izstrādātu apsardzes firmas sadarbības plānu ar organizatoriem un tiesībsargājošām iestādēm;
 • atbilstoši pasākuma svarīgumam (veidam) pielietojamo drošības līdzekļu (tajā skaita, sakaru līdzekļu) izvēle, saskaņojot ar pasākumu organizatoriem un tiesībsargājošām iestādēm.
 • apsardzes pakalpojuma līguma noslēgšana.

Mūsu priekšrocības

 • Pieredze
 • Atsauksmes
 • Izvietojums
 • Logo
 • Pieteikums
 • Darbinieki