Ostu un ostas iekārtu apsardze:

Saskaņa ar MK noteikumiem: Visas LR ostas ir pakļautas ISPS kodeksa prasībām kurš paredz stingrāku apsardzes kontroles veikšanu un vairāku procedūru, organizējot sadarbību starp ostas dienestiem, kuģiem, personālam un ostas institūcijām.

Kompānija SIA „Quantrum” vairākus gadus veic objektu apsardzi Rīgas brīvostas un Ventspils brīvostas teritorijā.

Kompānija SIA „Quantrum”, organizē un veic sadarbību ar valsts institūcijām.

Veic mācības un vingrinājumus.

  • ostas iekārtas aizsardzības plānus.
  • Ostas un ostas iekārtu teritorijā esošo uzņēmumu un sadarbības partneru aizsardzības pasākumu plānus saistībā ar ostu un ostas iekārtām
  • Ārkārtas situāciju plānus komersantiem un uzņēmumiem ostas teritorijā.
  • Esošo ostas, ostas iekārtu un uzņēmumu aizsardzību plānu un pasākumu izmaiņu, grozījumu sagatavošanu.

Jūsu drošība mums ir svarīga.