PAR APSARDZES KOMPĀNIJU QUANTRUM

SIA „QUANTRUM” ir jauns uzņēmums, kas dibināts 2011.gadā un tās profesionālā darbība ir saistīta ar drošības pasākumu nodrošināšanu apsardzes jomā. Šajā īsajā pastāvēšanas laikā, neskatoties uz to, ka uzņēmējdarbības attīstība ekonomiski sarežģītajā periodā ir būtiski bremzēta, mēs spējām apliecināt sevi kā konkurētspējīgu, progresīvu, augsti kvalificētu un lojālu uzņēmumu.

SIA „QUANTRUM” savas darbības sākumā kļuva arī par Latvijas Drošības Biznesa Asociācijas biedru.

Lai nākotnē nodrošinātu uzņēmuma izaugsmes tempa saglabāšanos esam izvirzījuši konkrētus mērķus un uzdevumus:

  • Veidot drošu un komfortablu apkārtējo vidi ikvienam.
  • Veidot godīgas, lojālas un lietišķas attiecības ilgtermiņā.
  • Sniegt kvalificētu pakalpojumu par objektīvu cenu.
  • Veidot profesionālu sertificētu darbinieku komandu.
  • Pilnveidot mācību centru un apmācības programmas.
  • Radīt jaunas darba vietas.
  • Nodrošināt esošo un potenciālo speciālistu, nepieciešamās kvalifikācijas paaugstināšanu.
  • Nodrošināt uzņēmuma finansiālo stabilitāti.